Äldre PC'n

Tvinhead SUPERLAP-386 SX

10.5" VGA monocrom LCD display
20Mhz 4Mb ram 117Mb HDD
1.44Mb 3.5" diskettdrive
(när bilden togs var ms-dos 5.0
och windows 3.0 installerat)

IBM Personal computer AT 5170

286:a 6 Mhz 640Kb ram 21 Mb MFM-HDD
5.25" 1.2 Mb diskettdrive

 

NOKIA DATA Alfaskop Desktop m346

386DX25 42Mb HDD 8Mb ram
3.5" 1.44Mb diskdrive
Värsting 1991

 

NOKIA DATA Alfaskop Desktop m216 12,5MHz

AMD N80L286/12  43Mb MFM-HDD  4Mb ram (uppgraderat från 1Mb)
3.5" 1.44Mb diskdrive  Monocrom VGA skärm omkopplingsbart inventering
från omkring 1989-1990
Nokia dos 4.01

 

NOKIA/ERICSSON PC 286

AMD R80286-12  60Mb MFM-HDD  640kb ram
5.25" 1.2Mb diskdrive
från omkring 1988
ericsson dos och verktyg

 

 

Uppdaterad 12 jan 2005